ALL FINAL FANTASY

Romancing Saga 2 ไม่ได้เล่าเรื่องของตัวละครคนใดคนหนึ่ง แต่บอกเล่าเนื้อเรื่องของโลก เมือง และอาณาจักร ต่างๆ เสียมากกว่า ผู้เล่นจะได้เดินทางไปสัมผัสเรื่องราวในที่ต่างๆ มากมาย ผ่านหลายชั่วอายุ มีการข้ามรุ่น จากพ่อ สู่ลูก สู่หลาน เป็นระยะๆ ซึ่งจะมีผลให้เวลามีการล่วงผ่านตั้งแต่หลายสิบปีไปถึงร้อยๆ ปี

เลือกจักรพรรดิ์คนใหม่ จากตัวละคร 4 ตัว

ตัวละครที่เราเลือกตอนเริ่มเกมนั้น คือ Last Emperor หรือจักรพรรดิ์รุ่นสุดท้าย การที่จะขึ้นรุ่นสุดท้ายนั้น ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนปี แต่ขึ้นกับเงื่อนไขอื่นๆ ตัวเลขปีไม่มีผลอะไร


เงื่อนไขการข้ามรุ่น

เมื่อเลือกผู้สืบบัลลังก์คนใหม่ เกมจะรีเซตแต้มเนื้อเรื่อง (Event Point) เป็น 0 และเริ่มนับ จำนวนครั้งที่ต่อสู้ สำหรับรุ่นนั่นๆ

การข้ามรุ่นจะเกิดขึ้นได้เมื่อแต้มเนื้อเรื่องมีค่ามากกว่า 8 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

แต้ม 15 ขึ้นไป: ข้ามรุ่นทันที

แต้ม 8-14: ตัวเกมจะนำจำนวนครั้งในการต่อสู้ หาร 16 เพื่อเทียบกับแต้มเนื้อเรื่องตอนที่ผู้เล่นมีการข้ามปีครั้งล่าสุด (จอภาพเป็นสีดำ และขึ้นตัวหนังสือว่าผ่านไปแล้ว เท่านั้นๆ ปี)

ถ้าค่าที่ได้ มากกว่าหรือเท่ากับแต้มเนื้อเรื่อง ก็จะมีการข้ามรุ่นเกิดขึ้น ตัวอย่าง

ข้อยกเว้น

ถ้าเราปราบเจ็ดวีรชนไปแล้ว 5 คนขึ้นไป เกมจะบังคับให้เราสืบบัลลังก์สู่สู่จักรพรรดิ์รุ่นคนสุดท้ายที่เราเลือกไว้ตอนต้นเกมทันทีที่มีการข้ามปี

ถึงกระนั้น ตัวเกมก็มีบั๊กอยู่ ทำให้สามารถจบเกมได้โดยไม่ต้องข้ามรุ่นไปเป็นรุ่นสุดท้าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


แต้มของเนื้อเรื่องต่างๆ เท่าที่มีข้อมูล

เนื้อเรื่อง แต้ม
ผนวกดินแดนลูดอน 4
ผนวกดินแดนนาเซล 1
ผนวกดินแดนซาวันนา 1
ผนวกดินแดนคอมรูน 1
ผนวกดินแดนรองกิตใต้ 1
ปิดผนึกถ้ำ 1
ปราบคจินชี ร่างแรก 4
กวาดล้างรังวอทช์แมน 1
กวาดล้างรังก็อบลิน 1
ทลายป้อมคลองขุด 8
ช่วยเจ้าสำนักปราบสไลม์ 1
ดวลกับเจ้าสำนัก 1
ปราบหนอนทะเลทรายใต้กำแพงคัมเบอร์แลนด์ 1
ผนวกดินแดนคัมเบอร์แลนด์ 8
ปราบราชินีปลวกในซาวันนา 3
เคลียร์ดันเจี้ยนตะวันออกในนาเซล 1
เคลียร์ดันเจี้ยนทิศใต้ในนาเซล 4
เคลียร์ถ้ำวนิพกในนาเซล 1
เนรเทศการอน 1
ช่วยเด็กชาวมู 1
หยุดลาวาในคอมรูน 3
หยุดภูเขาไฟระเบิดในคอมรูน 3
ปราบวิญญาณการอน 4
ปราบโนเอล 4
ปราบดันทาร์ก 8
ปราบซูเบียร์ 8
ปราบโบควอน 8
ปราบรอคโบเค 8
ปราบวักนาส 8
จบเนื้อเรื่องนางเงือกทะเลใต้ 15

ข้ามปี

จำนวนปีที่ข้าม ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เราต่อสู้ในรุ่นนั้นๆ

จำนวนครั้งที่ต่อสู้ ปีที่ข้าม
0-10 58
11-15 จำนวนต่อสู้ + 48
16-31 จำนวนต่อสู้ + 32
32-47 จำนวนต่อสู้ + 16
48-250 จำนวนต่อสู้
251 ขึ้นไป 250